Algemene Ledenvergadering 2023

8 april 2023

Op dinsdag 11 april 2023 zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Al onze leden zijn van harte welkom om 20:00 uur in sporthal De Kamp. We zullen o.a. de financiën, de bestuurswisselingen, de successen en de kansen voor onze vereniging bespreken. Voor ieder team zijn ten minste 2 stoelen gereserveerd.

Het volgende staat op de agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen en ingekomen stukken
  a. Bestuurssamenstelling
  b. Kleding
  c. Kampioenen
 • Notulen ALV 2022
 • Financieel verslag en begroting
 • Algemeen verslag Bestuurszaken
 • Verslag vertrouwenscontactpersoon
 • Rondvraag en sluiting